Sledujte vůdce: Správa tím, že budete chodit

Organizace se často ocitají v této nesnázi: Mise je na místě a bylo identifikováno a dohodnuto požadované chování, přesto mezi vedením a zaměstnanci stále přetrvává rozpor.